แผงกั้นจราจร

 แผงกั้นจราจรเหมาะสำหรับป้องกันอัตรายจากยานพาหนะสร้างความเป็นสัดส่วนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืน
 และเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถหรือแก้ไขช่องทางจราจร เหมาะสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้า,อาคารสูง,โรงแรม
 โรงงานอุตสาหกรรม,หน่วยงานราชการ ฯลฯ

 แผงกั้นจราจร ใช้ท่อเหล็กดำในการผลิตตัวโครงของแผงกั้นด้านนอกใช้เหล็กขนาด 3/4 นิ้ว
 ส่วนซี่ของแผงกั้นใช้เหล็กขนาด 1/2 นิ้ว สีของแผงกั้นจราจรใช้เป็นสีขาวแดง ตามภาพประกอบ
 
     แผงกั้นจราจรขนาด 1.5เมตร,ขนาด 2 เมตร แบบมีล้อ

    

     แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร,ขนาด 2 เมตร แบบไม่มีล้อ

    

     แบริเออร์กั้นเขต(PVC)เติมน้ำหรือทราย
 

    


    

     แผงกั้นจราจรแบบยืดหดได้