หมุดสะท้อนแสง/หมุดฝังถนน
     หมุดฝังถนนทรงกลมแบบโซล่าเซลล์


       M001                              M002                                M003                              M004
     หมุดฝังถนนทรงเหลี่ยมแบบโซล่าเซลล์                            M005
     ลูกถ้วยทรงกลมสะท้อนแสง


                        M006
หมุดทับทิมสะท้อนแสง(สี่เหลี่ยม)แบบสองด้านและแบบด้านเดียว


              M007                                          M008
หมุดทับทิมสะท้อนแสง(สี่เหลี่ยมผืนผ้า)แบบสองด้านและแบบด้านเดียว


           M009                                                     M010