ป้ายตั้งพื้นแบบพับได้เหมาะกับงานที่ต้องการเคลื่อนย้ายบ่อยๆตัวป้ายเป็นพลาสติก