กระจกโค้ง

     กระจกโค้งตัวกรอบเป็นพลาสติกอะคิริค มีให้เลือกหลายสีตัวกระจกเป็นกระจกเงาแท้ไม่แตกลายงาเมื่อถูกความร้อนจาก
     การตากแดดนานๆมีชุดปรับมุมของกระจกโค้งจำหน่ายด้วย การติดตั้งกระจกโค้งเหมาะกับการติดตั้งในบริเวณที่ทีความ
     เสี่ยงในการจราจร ตามทางร่วมทางแยก ตามทางโค้ง ตามมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย 


    


     กระจกโค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  18  นิ้ว                   ราคา  1,xxx บาท

     กระจกโค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  24  นิ้ว                    ราคา  1,xxx บาท

     กระจกโค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  32  นิ้ว                     ราคา  2,xxx บาท

                                                                                         ราคาที่แจ้งดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 ชิ้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นกรุณาติดต่อฝ่ายขาย