ป้ายความปลอดภัย ขนาด 120x240 cm. ผลิตด้วยอลูมิเนียมหนา 2 mm.
พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงและชุดโครงเสาทั้งหมดทางบริษัทพร้อมรับเหมาติดตั้ง