กรวยจราจร,กรวยยาง

  กรวยจราจร,กรวยยาง เหมาะสำหรับใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจรทั้งหมดอาทิเช่น เพื่อกีดขวางการเข้าออกของรถยนต์
  เพื่อเปลี่ยนแปลงช่องทางการจราจรและเพื่อบังคับช่องทางการเดินรถ กรวยจราจรที่ผลิตมาเป็นกรวยยางเหมาะสำหรับใช้งาน
  กลางแจ้งทนต่อการกระแทกการบดทับของล้อรถยนต์ ด้านบนของกรวยจราจรติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ สามารถใช้งานได้ดี
  ในตอนกลางคืนเช่นกัน ขนาดมีให้เลือกถึง 2 ขนาด คือขนาด 50 ซม.และขนาด 80 ซม.  กรวยจราจรขนาด 50 ซม.

กรวยจราจรขนาด 50 ซม.(กรวยพลาสติก)   ราคา -

กรวยจราจรขนาด 50 ซม.(กรวยยาง)           ราคา 2xx บาท


ราคาที่แจ้งดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 ชิ้น มีจำนวนกรุณา
ติดต่อฝ่ายขาย


 

กรวยจราจรขนาด 80 ซม.

กรวยจราจรขนาด 80 ซม.(กรวยพลาสติก)   ราคา -

กรวยจราจรขนาด 80 ซม.(กรวยยาง)           ราคา 3xx บาท


ราคาที่แจ้งดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 ชิ้น มีจำนวนกรุณา
ติดต่อฝ่ายขาย