HOME        INQUIRY FORM        MEMBER        FAQ     
-A +A
 
 Search
 
 
 
     

      

                     

 
 
 • จำหน่ายป้ายความปลอดภัย,ป้ายห้าม,ป้ายเตือน,ป้ายบังคับ,ป้ายสถิติความปลอดภัย,ป้ายจราจร,ป้ายเต้งพื้น,ป้ายข้อความพิเศษ ฯลฯ อุปกรณ์จราจร,หมุดสะท้อนแสง,กรวยยาง,เสื้อสะท้อนแสง,แผงกั้นจราจร ,เสากั้นทางเดิน,ทับทิมสะท้อนแสง,เสายางจราจร
 • รับเหมางานติดตั้งป้ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม,โรงแรม,อาคารสูง,หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนสถานประกอบการทุกประเภท
 • T.0-2805-5798,0-2805-5799,  F.0-2805-3005
 


 ป้ายความปลอดภัยและฉลากเครื่องหมายสำหรับสารเคมี
คือ ป้ายที่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายเพื่อเตือนหรือแจ้งให้ทราบถึงอันตราย และวิธีการปฎิบัติที่เหมาะสมในพื้นที่
เสี่ยงอันตยายหรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
  ประโยชน์การใช้วัสดุแผ่นสะท้อนแสง
1.แผ่นสะท้อนแสงมีโครงสร้างแบบ Enclosed Lens ที่มีเม็ดลูกแก้วฝังอยู่ในชั้นพลาสติก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษ ทำให้
 แสงไฟที่ส่องกระทบเกิดการสะท้อนแสงกลับออกมายังแหล่งกำเนิดแสง กรณีเกิดไฟไหม้ พนักงานอาจถือไฟฉายส่องกระทบโดนป้าย
 หรือพนักงานดับเพลิง ที่มีไฟฉายติดบนหมวก จะมองเห็นป้าย ทำให้ทราบว่าบริเวณนั้นๆมีข้อควรระวัง ได้แก่มีสารเคมีอันตราย มีเครื่อง
 จักรขนาดใหญ่ ห้ามใช้น้ำดับไฟหรือมีระบบไฟฟ้าแรงสูง กรณีเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ทราบว่าเป็นรถบรรทุกขนส่งสารเคมีประเภทใด ช่วยให้
 ตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้องลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2.ทนทานต่อสภาพแวดล้อมสภาพอากาศ แสงแดดและความชื้นมากกว่าวัสดุชนิดอื่น
3.สีหมึกครบและถูกต้องตามมาตราฐาน
4.สีที่มองเห็นในเวลากลางวันกับสีที่สะท้อนแสงในเวลากลางคืนเป็นสีเดียวกันทำให้เข้าใจความหมายป้ายสีได้ถูกต้อง
 การเลือกซือ
1.แผ่นสะท้อนแสงที่นำมาใช้ทำป้ายความปลอดภัยและฉลาก ควรมีมาตราฐานต่างๆรองรับได้แก่ ISO:9002, ASTM, D4956, 
 มอก.606-2529
2.หมีกสกรีนที่ใช้ทำป้ายความปลอดภัยและฉลาก จะต้องเป็นหมึกสกรีนชนิดโปร่งแสง เพื่อให้ยังคงคุณสมบัติการสะท้อนแสงได้
3.ทั้งแผ่นสะท้อนแสงและหมึกที่ใช้ จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ทำให้เมื่อผลิตเป็นป้ายความปลอดภัยและฉลากแล้ว มีความ
 ทนทานสีไม่หลุดล่อนซีดจาง เพื่อประโยชน์ในการรับประกันคุณภาพ
4.ผู้ผลิตป้าย ควรเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตแผ่นสะท้อนแสง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจ ในการรับรองตามเงื่อนไข
 การรับประกัน
5.การเลือกป้ายความปลอดภัยสะท้อนแสงควรมีการรับประกันจากทางผู้ขายโดยมีการระบุขอบเขตและเงื่อนไข การรับประกันที่ชัดเจน
 เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนของผู้ซื้อสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ประเภท รูปแบบ สีที่ใช้ หมายเหตุ
 เครื่องหมายห้าม    สีพื้น : สีขาว
 สีของแถบตามขอบวงกลม
 และแถบขวาง : สีแดง
 สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ
 พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อย
 ร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด
 ของเครื่องหมาย
 เครื่องหมายบังคับ    สีพื้น : สีฟ้า
 สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
 พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อย
 ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 ของเครื่องหมาย
เครื่องหมายนิเทศเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
   สีพื้น : สีเขียว
 สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
 พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อย
 ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 ของเครืองหมาย อาจใช้รูปแบบ
 เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 เครืองหมายเตือน    สีพื้น : สีเหลือง
 สีของแถบตามขอบ : สีดำ
 สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
 พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อย
 ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 ของเครื่องหมาย

เสื้อสะท้อนแสง safety vest

บริษัท ไพลอนเทค จำกัด จำหน่ายเสื้อสะท้อนแสงตามมาตราฐาน ANSI ทั้งนำเข้าจากต่างประเทศและผลิตตามความต้องการของลูกค้า
เหมาะกับหน่วยงานเอกชน,โรงงานอตสาหกรรม,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการคมนาคม
วัตถุประสงค์
สวมใส่สำหรับความปลอดภัยในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อความปลอดภัยในการมองเห็น
คุณสมบัติเนื้อผ้า
1.เป็นผ้าตาข่ายสีส้มสด,สีเขียวอ่อน,สีเหลือง,สีดำ
2.ผ้าทอโพลีเอสเตอร์สีเขียวสะท้อนแสงและสีส้มสะท้อนแสง
คุณสมบัติแถบสะท้อนแสง
1.แถบสะท้อนแสง PVC สีเหลือง,สีขาว,สีส้ม
2.แถบผ้าสะท้อนแสงสีบรอนซ์เงินหรือแถบผ้าTC เหมาะกับงานที่เสื้อเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์,เสื้อช็อปของหน่วยงาน,ชุดหมีงานช่าง
   และชุดสวมใส่สำหรับความปลอดภัยในการมองเห็นในเวลากลางคืน

 กระจกโค้ง
     กระจกโค้งตัวกรอบเป็นพลาสติกอะคิริค มีให้เลือกหลายสีตัวกระจกเป็นกระจกเงาแท้ไม่แตกลายงาเมื่อถูกความร้อนจาก
     การตากแดดนานๆมีชุดปรับมุมของกระจกโค้งจำหน่ายด้วย การติดตั้งกระจกโค้งเหมาะกับการติดตั้งในบริเวณที่ทีความ
     เสี่ยงในการจราจร ตามทางร่วมทางแยก ตามทางโค้ง ตามมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย 


กรวยจราจร,กรวยยาง
  กรวยจราจร,กรวยยาง เหมาะสำหรับใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจรทั้งหมดอาทิเช่น เพื่อกีดขวางการเข้าออกของรถยนต์
  เพื่อเปลี่ยนแปลงช่องทางการจราจรและเพื่อบังคับช่องทางการเดินรถ กรวยจราจรที่ผลิตมาเป็นกรวยยางเหมาะสำหรับใช้งาน
  กลางแจ้งทนต่อการกระแทกการบดทับของล้อรถยนต์ ด้านบนของกรวยจราจรติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ สามารถใช้งานได้ดี
  ในตอนกลางคืนเช่นกัน ขนาดมีให้เลือกถึง 2 ขนาด คือขนาด 50 ซม.และขนาด 80 ซม.เสากั้นทางเดิน
เสากั้นทางเดิน แบบ Stainless ผ้ายาว2เมตร มีให้เลือกทั้งสีแดงและสีน้ำเงิน
ความสูง 76 เซนติเมตร
เสายางจราจร
เสายางจราจรคาดแถบสะท้อนแสง 3 เส้น ความสูง 78 cm.
   - ตัวเสาเป็นเสายางมีความยืดหยุ่นสูง
     - ฐานของตัวเสาสามารถยึดน๊อตได้
     - คาดแถบสะท้อนแสงเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
ยางชลอความเร็ว
ยางชลอความเร็วมีหลายรูปแบบให้เลือกดังรูปยางชลอความเร็ว(ชลอความเร็วเหลือ10-30 กม./ชม.)ขนาด ก30xย100xส5 ซม.
แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกเสิมแผ่นเหล็กหนา 6 มม.บริเวณที่ยึดน๊อต
แผงกั้นจราจร
แผงกั้นจราจรเหมาะสำหรับป้องกันอัตรายจากยานพาหนะสร้างความเป็นสัดส่วนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืน
และเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถหรือแก้ไขช่องทางจราจร เหมาะสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้า,อาคารสูง,โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม,หน่วยงานราชการ ฯลฯ 
 
HOME | INQUIRY FORM | MEMBER | FAQ
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไพลอนเทค จำกัด
604/110 ซ.เพชรเกษม92/1หมู่1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel : 0-2805-5798-9 Fax: 0-2805-3005
Email : pylontec@yahoo.com